Yn Galw ar Berchenogion Perllan

Trwy gyllid gan Lywodraeth Cymry, mae Partneriaeth Natur Bro Morgannwg yn datblygu prosiect perllannau cymunedol mewn ardaloedd trefol a pherthnasol yn y Bont-faen, Penarth, Llanilltud Fawr a’r Barri.

Rydyn ni wedi partner gyda’r Prosiect Perllannau i roi cungor i berchnogion perllanau ar reoli a defnyddio perllanau.

Oes gennych chi unrhyw berllannau yn yr ardaloedd hyn?

Ydyn nhw’n hygyrch i’r cyhoedd?

Hoffech chi gael cyngor are u rheoli?

Os felly, cysylltwch a ni: eshaw@valeofglamorgan.gov.uk