Cywain Celebrating 3 Years!

It’s been 3 years since the start of the Cywain project and to celebrate they have put together this infographic which demonstrates the support they have offered food & drink producers across Wales!

Cywain is proud to work with hundreds of Welsh Food and Drink producers who work tirelessly around the clock to provide you, the people of Wales, with your favourite produce.

Find the producers in your area with their digital map.

Cywain yn dathlu 3 Blynedd!

Mae 3 blynedd wedi mynd heibio ers i’r prosiect ddechrau, ac i helpu ni ddathlu mae nhw wedi rhoi’r infographic yma at ei gilydd sydd yn arddangos yr holl gymorth mae nhw wedi darparu i fusnesau bwyd & diod ledled Cymru yn yr amser hwnw.

Mae Cywain yn falch o weithio gyda channoedd o gynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru sydd yn gweithio’n ddiflino i ddarparu eich hoff gynnyrch, i chi, pobl Cymru. Darganfyddwch gynhyrchwyr eich ardal chi ar ei map.