Cystadleuaeth i Bobl Ifanc Masnach Deg y Fro yn lansio i ddathlu 15 mlynedd ers i Gymru ddod yn Genedl Masnach Deg gyntaf!

Eleni mae Cymru yn dathlu 15 mlynedd ers iddi ddod yn Genedl Masnach Deg.

Danfonwch eich neges atom am bwysigrwydd Masnach Deg yn mynd i’r afael â newid hinsawdd, cefnogi ffermwyr a sut allwn ni yng Nghymru ddefnyddio Masnach Deg i wneud y byd yn lle tecach a gwell, wrth inni ddathlu’r pen-blwydd hwn.

Rhannwch eich gwaith celf, poster, cerdd new fideo ysbrydoledig. Neu defnyddiwch unrhyw gyfrwng sy’n eich ysbrydoli chi!

Enillwch wobr!

Rydym yn chwilio am neges afaelgar ar y thema, sy’n dangos creadigrwydd a gwreiddioldeb.

Dylid danfon cyngion erbyn y 15fed Mawrth 2024.

Danfonwch eich cynnig neu ffotograff ohono at Valefairtrade@gmail.com

Bydd y cynigion a ddewisir yn cael eu harddangos ac yn teithio Bro Morgannwg.