Pesto Pasta

Ingredients:

150g pasta (any type you like)
60g grated low fat cheese (optional)
1 x 190g jar green pesto
160g cooked chicken / cooked ham

Method:

  1. Bring a pan of water to the boil and add the pasta. Cook per the packet instructions (usually 10-12 minutes)
  2. Grate the cheese and leave to one side
  3. Pour half the jar of the pesto into a saucepan and add the cooked chicken or ham
  4. Heat the pesto and meat over a medium heat until it starts to bubble.
  5. Reduce the heat and let simmer for 5 minutes – stirring from time to time. Add a little water if it starts to stick to the saucepan
  6. Once the pasta is cooked, drain it and add to the saucepan with the pesto
  7. Increase the heat and mix the ingredients together

* You can put the half full jar of pesto in the fridge to make the recipe again later in the week

More Recipes

Bwyd y Fro yn gwahodd myfyrwyr i gyfrannu at strategaeth fwyd ar gyfer Bro Morgannwg yn y dyfodol

Mewn ymdrech i adeiladu system fwyd sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae Bwyd y Fro yn estyn allan at fyfyrwyr o bob rhan o'r Fro i helpu i lunio'r strategaeth fwyd newydd.

LLWYBR BWYD Y FRO 2024 YN CYHOEDDI AMSERLEN LLAWN DIGWYDDIADAU

Gŵyl deg diwrnod i ddychwelyd o 26 Mai tan 4 Mehefin 2024 gyda ffermwyr, cynhyrchwyr a busnesau lletygarwch lleol i gyd yn cymryd rhan Mae’r digwyddiad yn addo ‘archwiliad o fwy, ffermio a chynaliadwyedd ym Mro Morgannwg’ – gyda llawer o sesiynau am ddim i gymryd rhan ynddynt

Prosiect newydd yn lansio i archwilio’r galw lleol am gyfleusterau cegin a rennir yn y Fro

Gyda chymorth Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, rydym wedi comisiynu cwmnïoedd lleol PER Consulting a Lafan i archwilio’r galw posibl am gyfleuster cegin a rennir yng nghymunedau’r Fro sef y Barri, Penarth a Llanilltud Fawr.

2021-09-02T11:04:06+01:00