April 25th, 2022|0 Comments

Fel rhan o Ŵyl Bwyd y Fro eleni, cyflwynodd Amanda Wood, The Micro Greengrocer, weithdy cyffrous yn Ysgol Gynradd Victoria gyda disgyblion o flwyddyn 3 a 5.

Llaeth Lleol Di-Blastig y Bont-Faen!

March 10th, 2022|0 Comments

Rhoddodd yr angen i aileoli’r fuches odro yn 2020 dipyn o her i David a Tomos Adams Llanfrynach Farm Y Bont- faen, Bro Morgannwg. Ond yn y pendraw esblygodd ar syniad newydd, ac yng nghanol stormydd triphlyg mis Chwefror, gwelwyd lansio’r ‘Milk Shed’ sef peiriant gwerthu llaeth hunan-wasanaeth sero milltir wedi ei bweru gan ynni solar.

Cyfarfod Rhwydwaith Nesaf

December 7th, 2021|0 Comments

Yn y Cyfarfod hwn o’r Rhwydwaith, byddwn yn lansio Cynllun Gweithredu 2022 ar gyfer y mudiad bwyd da ym Mro Morgannwg, ac yn cynnal trafodaethau thema ar destunau fel tyfu cymunedol a gwastraff bwyd.

First Food Vale Festival takes place this March

March 15th, 2021|0 Comments

The first ever Food Vale Festival will celebrate local businesses and highlight opportunities to improve local food systems. Individuals and businesses from across the Vale of Glamorgan are coming together this March to get involved with a new virtual food festival. […]

Food Vale has hired a new co-ordinator

February 2nd, 2021|0 Comments

Food Vale has hired a new co-ordinator; Louise Denham. Louise will help bring together organisations, businesses and communities to build a more sustainable local food system and improve the access, affordability and availability of good food across the Vale of Glamorgan.

Eat Out to Help Out in Wales

August 21st, 2020|0 Comments

Eat Out to Help Out in Wales – food & drink businesses campaign for public to ‘Eat Independent, Support Local’.

Load More Posts

Partners who work with Food Vale:

Partners who work with Vale Foods: