Mae Academi Arlwyo a Lletygarwch newydd yn ceisio cael mwy o weithwyr proffesiynol medrus i mewn i’r sector lletygarwch

January 19th, 2023|0 Comments

Mae Academi Arlwyo a Lletygarwch wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau cyflawn sydd eu hangen arnoch i ddechrau eich gyrfa ym maes lletygarwch. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unigolion a hoffai archwilio llwybrau gyrfa blaen-tŷ a chefn-tŷ; ac sydd am ddod o hyd i waith yn y diwydiant cyflym ac amrywiol hwn.

April 25th, 2022|0 Comments

Fel rhan o Ŵyl Bwyd y Fro eleni, cyflwynodd Amanda Wood, The Micro Greengrocer, weithdy cyffrous yn Ysgol Gynradd Victoria gyda disgyblion o flwyddyn 3 a 5.

Llaeth Lleol Di-Blastig y Bont-Faen!

March 10th, 2022|0 Comments

Rhoddodd yr angen i aileoli’r fuches odro yn 2020 dipyn o her i David a Tomos Adams Llanfrynach Farm Y Bont- faen, Bro Morgannwg. Ond yn y pendraw esblygodd ar syniad newydd, ac yng nghanol stormydd triphlyg mis Chwefror, gwelwyd lansio’r ‘Milk Shed’ sef peiriant gwerthu llaeth hunan-wasanaeth sero milltir wedi ei bweru gan ynni solar.

Cyfarfod Rhwydwaith Nesaf

December 7th, 2021|0 Comments

Yn y Cyfarfod hwn o’r Rhwydwaith, byddwn yn lansio Cynllun Gweithredu 2022 ar gyfer y mudiad bwyd da ym Mro Morgannwg, ac yn cynnal trafodaethau thema ar destunau fel tyfu cymunedol a gwastraff bwyd.

Load More Posts

Partners who work with Food Vale:

Partners who work with Vale Foods: