Prosiect Rhannu Bwyd yn ehangu i Sain Tathan

January 15th, 2024|0 Comments

Mae Cynllun Rhannu Bwyd Sain Tathan yn estyniad o Brosiect Bwyd ehangach Llanilltud, dan arweiniad Partneriaeth Fwyd y Fro a oruchwylir gan dîm Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac a ddarperir mewn cydweithrediad â phartneriaid lleol, gan gynnwys Cyngor Bro Morgannwg a Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg.

Yn Galw ar Berchenogion Perllan

October 17th, 2023|0 Comments

Trwy gyllid gan Lywodraeth Cymry, mae Partneriaeth Natur Bro Morgannwg yn datblygu prosiect perllannau cymunedol mewn ardaloedd trefol a pherthnasol yn y Bont-faen, Penarth, Llanilltud Fawr a’r Barri.

Arweinwyr bwyd Bro Morgannwg yn annog y Llywodraeth i fuddsoddi mewn bwyd lleol

June 15th, 2023|0 Comments

Ymunodd Bwyd Y Fro â 90+ o arweinwyr bwyd lleol ac ASau yn y Senedd i alw ar y Llywodraeth i fuddsoddi mwy mewn bwyd iach a chynaliadwy Fe wnaeth digwyddiad ‘Buddsoddi mewn dyfodol bwyd gwell’ ar 14 Mehefin arddangos y rôl arloesol y mae partneriaethau bwyd yn ei chwarae i wella’r economi leol ac iechyd y gymuned

Load More Posts

Partners who work with Food Vale:

Partners who work with Vale Foods: