Menter a Busnes Cywain

We spoke to Nia – Menter a Busnes Cywain Development Manager.

What is the service you have developed during the Covid outbreak?

It’s business as usual at Cywain. We are a pan Wales food and drink project helping Welsh food and drink companies grow their businesses.

Mae’r cymorth arferol yn parhau trwy Cywain, prosiect Cymru gyfan sy’n helpu cwmniau Bwyd a diod Cymru dyfu eu marchnadoedd.

Why did you decide to offer this service (why is it important for the local community?)

Cywain has been going for 10 years as there was a need to help companies develop marketing skills and routes to market. We help companies establish and grow, and help them increase profit and turnover and create local jobs.  Funded by European money through the Welsh Government Food and Drink programme.

Mae Cywain mewn bodolaeth ers dros 10 mlynedd, fe’i sefydlwyd i helpu cwmniau wella sgiliau marchnata a llwybrau i’r farchnad. Rydyn ni’n helpu cwmniau sefydlu a thyfu, i gynyddu elw a throsiant a chreu swyddi.  Mae wedi ei ariannu trwy arian Ewropeaidd rhaglen Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru.

What has the reaction been from customers, both loyal and new?

Our clients are either extremely busy or in hibernation at the moment, we also have many pre-start and new starts who are all busy developing their business and product knowledge.  They are attending our online workshops and mentoring support programmes to develop key elements of their businesses e.g. digital marketing, selling online, packaging etc. We’re also helping companies with the Covid funding streams and other issues arising.

Mae ein cleientiaid unai yn brysur tu hwnt neu yn cysgu ar hyn o bryd, rydym hefyd yn gweithio gyda chwmniau newydd sy’n datblygu.  Rydym yn dal i redieg gweithdai a chymorth mentora arlein i ddatblygu gwahanol elfennau busnes, e.e. gwerthu ar lein, marchnata digidol, pecynnu, ag ati.  Rydym hefyd yn helpu cwmniau ganfod cyllid brys Covid, a phroblemau eraill sy’n codi.

Which sections of the community have reacted particularly well to the offer?

All companies now need to think about their online selling capability and the 2m rule, but we are here to help with any issues arising, and our support is free.

Mae angen i gwmniau feddwl sut mae gwerthu ar lein a newid i’r rheolau gweithio 2 fedr.  Rydym yma i helpu gyda unrhyw agwedd o dyfu busnes, ac mae’n gymorth am ddim.

kind of feedback have you had?

Our companies are very grateful for our support, we’re always here to listen to their problems and to ensure they can survive and come out the other side.

Mae ein cleientiaid yn hynod ddiolchgar am ein cefnogaeth, rydym yma wastad gyda chlust i wrando ac i sicrhau eu bod yn gallu dal ati fel busnes pan ddaw pethau’n well.

More information to access about Cywain:

www.menterabusnes.co.uk/cywain

https://www.facebook.com/cywain/

https://www.instagram.com/cywain/

https://twitter.com/cywain_mab

https://www.youtube.com/channel/UC1-mfIeWnWssvfrQpdVNfAg/