Indian Style Flat Breads

Makes 6

Ingredients:

100g plain flour
100g plain low fat yogurt
¾ teaspoon baking powder
½ teaspoon curry powder

Method (to make the dough):

  1. Place all the ingredients in a large bowl and mix together, with a spoon, until you form a soft dough
  2. Dust your hands and a clean surface with flour and knead the dough gently for 1 minute
  3. Split the dough into 6 even size pieces, using a knife or your hands
  4. Flatten each piece of dough with a rolling pin or your hands. Make them as flat as you can.
  5. Heat a large frying pan on a medium high heat. When hot, place as many of the flatbreads as you can in the
    frying pan cook for 1-2 minutes each side, until both are golden brown and slightly puffed up.
  6. Repeat this with the remaining un-cooked flatbreads and serve.

More Recipes

Bwyd y Fro yn gwahodd myfyrwyr i gyfrannu at strategaeth fwyd ar gyfer Bro Morgannwg yn y dyfodol

Mewn ymdrech i adeiladu system fwyd sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae Bwyd y Fro yn estyn allan at fyfyrwyr o bob rhan o'r Fro i helpu i lunio'r strategaeth fwyd newydd.

LLWYBR BWYD Y FRO 2024 YN CYHOEDDI AMSERLEN LLAWN DIGWYDDIADAU

Gŵyl deg diwrnod i ddychwelyd o 26 Mai tan 4 Mehefin 2024 gyda ffermwyr, cynhyrchwyr a busnesau lletygarwch lleol i gyd yn cymryd rhan Mae’r digwyddiad yn addo ‘archwiliad o fwy, ffermio a chynaliadwyedd ym Mro Morgannwg’ – gyda llawer o sesiynau am ddim i gymryd rhan ynddynt

Prosiect newydd yn lansio i archwilio’r galw lleol am gyfleusterau cegin a rennir yn y Fro

Gyda chymorth Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, rydym wedi comisiynu cwmnïoedd lleol PER Consulting a Lafan i archwilio’r galw posibl am gyfleuster cegin a rennir yng nghymunedau’r Fro sef y Barri, Penarth a Llanilltud Fawr.

2021-09-02T11:04:10+01:00