Garlic Mushroom Pasta

Ingredients:

150g dried pasta of your choice
2 cloves of garlic
1 teaspoon vegetable oil
250g mushrooms
Black pepper, to taste
25g Parmesan cheese
2 heaped tablespoons of half fat crème fraiche

Method:

  1. Cook pasta as per packet instructions (usually about 10-12 minute)
  2. Meanwhile, peel and crush or finely slice the garlic and clean the mushrooms
  3. Heat a teaspoon of vegetable oil in a frying pan, over a medium heat
  4. Add the garlic and cook for 1 minute, then add the mushrooms and some black pepper. Cook for 5 minutes or until golden. Stir regularly
  5. Drain the pasta (but reserve a mugful of the cooking water). Add the pasta to the frying pan with the mushrooms and add a tablespoon or 2 of the pasta cooking water. Stir to mix together
  6. Grate 20g of the parmesan straight into the frying pan, with the pasta and mushrooms, and then stir in the crème fraiche. Add a touch more black pepper, if you’d like
  7. Serve and grate the last 5g of the Parmesan cheese between both servings

* Any leftovers can be kept in the fridge to eat for up to 2 days later.

* If you don’t have crème fraiche you can use the same amount of low fat cream cheese instead

More Recipes

Bwyd y Fro yn gwahodd myfyrwyr i gyfrannu at strategaeth fwyd ar gyfer Bro Morgannwg yn y dyfodol

Mewn ymdrech i adeiladu system fwyd sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae Bwyd y Fro yn estyn allan at fyfyrwyr o bob rhan o'r Fro i helpu i lunio'r strategaeth fwyd newydd.

LLWYBR BWYD Y FRO 2024 YN CYHOEDDI AMSERLEN LLAWN DIGWYDDIADAU

Gŵyl deg diwrnod i ddychwelyd o 26 Mai tan 4 Mehefin 2024 gyda ffermwyr, cynhyrchwyr a busnesau lletygarwch lleol i gyd yn cymryd rhan Mae’r digwyddiad yn addo ‘archwiliad o fwy, ffermio a chynaliadwyedd ym Mro Morgannwg’ – gyda llawer o sesiynau am ddim i gymryd rhan ynddynt

Prosiect newydd yn lansio i archwilio’r galw lleol am gyfleusterau cegin a rennir yn y Fro

Gyda chymorth Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, rydym wedi comisiynu cwmnïoedd lleol PER Consulting a Lafan i archwilio’r galw posibl am gyfleuster cegin a rennir yng nghymunedau’r Fro sef y Barri, Penarth a Llanilltud Fawr.

2021-09-02T11:03:51+01:00