Fruit Muffins

Ingredients:

75g of self-raising flour
75g of wholemeal self-raising flour (or another 75g of self-raising flour, if you don’t have this)
50g of caster sugar
75g of fresh or frozen fruit: e.g. raspberries, blueberries, banana
1 egg, beaten
75ml of semi-skimmed milk
75ml of vegetable oil

Method:

  1. Pre-heat the oven to 190°C / Gas mark 5.
  2. Place 6 muffin cases into a muffin tin.
  3. In a bowl, mix together the self-raising flour, wholemeal self-raising flour and sugar with the fruit.
  4. In a jug, beat the egg with the milk and the oil.
  5. Pour the liquid ingredients onto the dry ingredients and mix until just combined.
  6. Fill each muffin case ¾‘s full with the mixture.
  7. Bake for 15-20 minutes until the muffins are light brown and spring back when touched.

More Recipes

Cystadleuaeth i Bobl Ifanc Masnach Deg y Fro yn lansio i ddathlu 15 mlynedd ers i Gymru ddod yn Genedl Masnach Deg gyntaf!

Danfonwch eich neges atom am bwysigrwydd Masnach Deg yn mynd i'r afael â newid hinsawdd, cefnogi ffermwyr a sut allwn ni yng Nghymru ddefnyddio Masnach Deg i wneud y byd yn lle tecach a gwell, wrth inni ddathlu'r pen-blwydd hwn.

2021-09-02T11:04:05+01:00