Loading Events
This event has passed.

Join us as we take a tour of Cowbridge Farmers Market.

As an essential service, the Cowbridge Farmers Market has continued to operate throughout the Covid-19 outbreak every Saturday out in the fresh air in Arthur John’s car park. The market has grown a lot in this time, and has offered a fundamental link in a healthy food chain for many people.

We’ll be finding out how traders at Cowbridge Market have been supporting the local community throughout the pandemic, and what we can do to continue to support local food businesses post-Covid.

************************************************************************************************

Trosfeddiant Twitter: Marchnad Ffermwyr y Bont-faen

Ymunwch â ni wrth i ni fynd ar daith o gwmpas Marchnad Ffermwyr y Bont-faen.

Fel gwasanaeth hanfodol, mae Marchnad Ffermwyr y Bont-faen wedi parhau i weithredu yn ystod pandemig COVID-19 bob dydd Sadwrn yn yr awyr agored ym maes parcio Arthur John. Mae’r farchnad wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, ac mae wedi bod yn ddolen hanfodol mewn cadwyn fwyd iachus ar gyfer llawer o bobl. Ymunwch â ni wrth i ni ddarganfod beth mae masnachwyr Marchnad y Bont-faen wedi bod yn ei wneud yn ystod y cyfnod clo a sut y gallwn barhau i’w cefnogi ar ôl COVID-19.