Loading Events
This event has passed.

Amy from Awesome.Wales – The Vale’s first zero waste store – shares her expertise on how to reduce waste in your household. Get involved with the conversation on food waste and packaging and send in your questions using the #ZeroWasteVale hashtag.

*************************************************************************************************

Trosfeddiant Twitter – Cegin Dim Gwastraff gydag Awesome.Wales

Mae Amy o Awesome.Wales, sef siop dim gwastraff gyntaf y Fro, yn rhannu ei harbenigedd ar sut i leihau gwastraff yn eich cartref. Cymerwch ran yn y sgwrs ar wastraff bwyd a phecynnau ac anfonwch eich cwestiynau drwy ddefnyddio’r hashnod #ZeroWasteVale.