Loading Events
This event has passed.

This video is the final video in a series exploring the key Food Vale key priorities.

In this video, we visit Cobbles Kitchen, near Ogmore-by-Sea, to find out what ‘Think Global, Eat Local’ means to them. Cobbles Kitchen is an award winning café restaurant with a real focus on organic, seasonal produce. General Manager Owain George talks about the different things we can all do at the local level to make a difference globally.

‘Think Global, Eat Local’ is one of Food Vale’s three key priority areas. You can find out more about our priority areas, and make a pledge to do your bit for the good food movement in the Vale, by signing our Food Vale Charter.

This exciting video will be launched here on our website, on Twitter and in our Facebook Page.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meddwl yn rhyngwladol, bwyta’n lleol: Cobbles Kitchen

Y fideo hwn yw’r fideo olaf mewn cyfres sy’n edrych ar flaenoriaethau allweddol Bwyd y Fro.

Yn y fideo hwn, rydym yn ymweld â Cobbles Kitchen, ger Aberogwr, i ddarganfod beth mae ‘Meddwl yn rhyngwladol, bwyta’n lleol’ yn ei olygu iddyn nhw. Mae Cobbles Kitchen yn gaffi/bwyty sydd wedi ennill gwobrau, gyda ffocws gwirioneddol ar gynnyrch organig a thymhorol. Mae Owain George yn siarad am y pethau gwahanol y gallwn ni i gyd eu gwneud ar lefel leol i wneud gwahaniaeth yn rhyngwladol.

‘Meddwl yn rhyngwladol, bwyta’n lleol’ yw un o dri maes blaenoriaeth allweddol Bwyd y Fro. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein meysydd blaenoriaeth, a gwneud adduned i wneud eich rhan ar gyfer y symudiad bwyd da yn y Fro drwy arwyddo Siarter Bwyd y Fro.

Bydd y fideo cyffrous hwn yn cael ei lansio yma ar ein gwefan, ar Twitter ac ar ein dudalen Facebook.