Loading Events
This event has passed.

Join Awesome.Wales for their Big Barry & Cowbridge Seed Swap! This will be a great chance to meet other local gardeners and allotment owners to talk about all things green and growing and swap seeds. If you are looking for something special, there will also be the opportunity to buy hyper-local seeds from Coed Hills Organic-based Ediculture.


Ymunwch ag Awesome.Wales ar gyfer Cyfnewidfa Hadau Fawr y Barri a’r Bont-faen! Bydd hwn yn gyfle gwych i gyfarfod â garddwyr lleol eraill a pherchnogion rhandiroedd i siarad am bopeth gwyrdd ac yn ymwneud â thyfu a chyfnewid hadau. Os ydych yn chwilio am rywbeth arbennig, bydd cyfle hefyd i brynu hadau hyperleol o Ediculture Organig Coed Hills.