Loading Events
This event has passed.

Take part in our Easter Scavenger Hunt happening from 1st – 4th April as part of our Food Vale Festival 2021! We’d love to see what you find so share your pictures on Twitter or Facebook using the hashtag #ValeFoodHunt and be in with the chance of winning one of our fantastic prizes! Winners will be drawn at random and will be announced live on 4th April so make sure you give your contact details when you register in case you are one of our lucky participants!

Prizes

Foxy’s Deli Welsh Hamper

BakedByMel – Bara Brith

Vale Cider Gift Box of Ashmead’s Kernel Vale Apple Juice

The Welsh Cheese Company cheese box

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Helfa Sborion Bwyd

Cymerwch ran yn Helfa Sborion y Pasg a fydd yn digwydd o 1 i 4 Ebrill, fel rhan o Ŵyl Bwyd y Fro 2021! Byddem yn dwlu gweld beth rydych yn dod o hyd iddo felly rhannwch eich lluniau ar Twitter a Facebook gan ddefnyddio’r hashnod #ValeFoodHunt, a bydd gennych y siawns o ennill un o’n gwobrau ardderchog! Caiff enillwyr eu tynnu ar hap a chânt eu cyhoeddi ar 4 Ebrill felly sicrhewch eich bod yn rhoi eich manylion cyswllt pan fyddwch yn cofrestru rhag ofn mai chi yw un o’n cyfranogwyr lwcus! Gweler y wefan am fanylion y gwobrau.