Loading Events
This event has passed.

On Thursday we are back at Coed Hills for a foraging walk.
Bring a bag and a harvesting knife. As well as the usual nettles and wild garlic, Stephen will introduce people to a while range of unusual wild and perennial plants which can be foraged at this time of year. Be prepared to have your taste buds stimulated!

Register on Eventbrite here.


Ar ddydd Iau, byddwn yn ôl yn Coed Hills am daith chwilota.
Dewch â bag a chyllell gynaeafu. Yn ogystal â’r danadl a’r garlleg gwyllt arferol, bydd Stephen yn cyflwyno pobl i amrywiaeth eang o blanhigion gwyllt a lluosflwydd anarferol y gellir eu chwilota yr adeg hon o’r flwyddyn. Byddwch yn barod am flasau gwahanol iawn!

Cofrestrwch yma