Loading Events
This event has passed.

Join us for a FREE interactive cook-a-long with Richard, from Cooking Together.

To celebrate World FairTrade Day, we’re offering a free interactive cookalong aimed at families with young children in the Vale!

In this session hosted on Zoom, Richard will be guiding you through the steps of making your very own Fairtrade banana muffins (Fairtrade chocolate optional!). Spaces are limited so register your place through our Eventbrite page.

Recipe cards will be shared prior to the session with a list of ingredients and equipment needed.

*************************************************************************************************

Coginio ar y Cyd fel Teulu: Myffins Bananas

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn coginio ar y cyd ryngweithiol gyda Richard o Coginio ‘da’n Gilydd.

I ddathlu’r Diwrnod Masnach Deg y Byd hwn, rydyn ni’n cynnig sesiwn coginio teulu am ddim – myffins banana masnach deg!

Yn y sesiwn hon, a gynhelir ar Zoom, bydd Richard yn mynd â chi drwy’r camau o wneud myffins bananas blasus (gyda siocled hefyd taswch chi’n eisiau!). Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle drwy ein tudalen Eventbrite.

Caiff cardiau rysáit eu rhannu drwy’r digwyddiad Facebook ac ar y dudalen we hon cyn y sesiwn drwy e-bost, gyda rhestr o’r cynhwysion a’r offer sydd eu hangen.

Mae’r sesiwn coginio ar y cyd hon wedi’i hanelu at deuluoedd â phlant ifanc.