Loading Events
This event has passed.

Coed gardens tour.
To mark the Spring Equinox, join Stephen for a tour of the community gardens at Coed Hills, including an overview of the veg garden, the orchard and the forest garden.. He will also show how they are managing the woodland and planting new woodland.
This will be a very informative talk, and useful for anyone wanting to grow food, or manage land ecologically.

Register on Eventbrite here.

Taith gerddi Coed.
I nodi Cyhydnos y Gwanwyn, ymunwch â Stephen am daith o’r gerddi cymunedol yn Coed Hills, yn cynnwys trosolwg o’r ardd lysiau, y berllan, gardd y goedwig. Bydd hefyd yn dangos sut maent yn rheoli’r coetir ac yn plannu coetir newydd.
Bydd hon yn sgwrs llawn gwybodaeth, ac yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd eisiau tyfu bwyd, neu reoli tir yn ecolegol.

Cofrestwch yma.