Loading Events
This event has passed.

Have you always wanted to try foraging but weren’t sure where to start? As part of the Food Vale festival, Bethan is running an introduction to foraging session where you can learn the basics and start seeing the natural world around you in a different, edible way!
Romilly Park, Barry.

Register on Eventbrite here.


Ydych chi bob amser wedi bod eisiau rhoi cynnig ar chwilota ond yn ansicr ble i ddechrau? Fel rhan o ŵyl Bwyd y Fro, mae Bethan yn cynnal sesiwn cyflwyniad i chwilota lle gallwch ddysgu’r hanfodion a dechrau gweld y byd naturiol o’ch cwmpas mewn ffordd wahanol, fwytadwy!
Parc Romilly, y Barri.

Cofrestrwch yma.