Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau am gymryd rhan yn y mudiad bwyd da yma yn y Fro, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych!

Os ydych yn unigolyn sydd angen cymorth uniongyrchol i gael mynediad at fwyd, ffoniwch Tîm Cymorth Mewn Argyfwng Cyngor Bro Morgannwg ar 01446 729592

    Partners who work with Food Vale:

    Partners who work with Vale Foods: