About louisedenham

This author has not yet filled in any details.
So far louisedenham has created 119 blog entries.

Lansio arolwg newydd i asesu’r galw am fannau cegin cymunedol a masnachol yn y Fro

Gwerthfawrogwn eich barn ar y cyfleoedd a’r potensial ar gyfer cyfleusterau cegin a rennir ar draws Bro Morgannwg ac rydym wedi paratoi arolwg byr.

Lansio arolwg newydd i asesu’r galw am fannau cegin cymunedol a masnachol yn y Fro2024-06-20T15:45:06+01:00

Bwyd y Fro yn gwahodd myfyrwyr i gyfrannu at strategaeth fwyd ar gyfer Bro Morgannwg yn y dyfodol

Mewn ymdrech i adeiladu system fwyd sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae Bwyd y Fro yn estyn allan at fyfyrwyr o bob rhan o'r Fro i helpu i lunio'r strategaeth fwyd newydd.

Bwyd y Fro yn gwahodd myfyrwyr i gyfrannu at strategaeth fwyd ar gyfer Bro Morgannwg yn y dyfodol2024-05-08T11:57:09+01:00

Cystadleuaeth i Bobl Ifanc Masnach Deg y Fro yn lansio i ddathlu 15 mlynedd ers i Gymru ddod yn Genedl Masnach Deg gyntaf!

Danfonwch eich neges atom am bwysigrwydd Masnach Deg yn mynd i'r afael â newid hinsawdd, cefnogi ffermwyr a sut allwn ni yng Nghymru ddefnyddio Masnach Deg i wneud y byd yn lle tecach a gwell, wrth inni ddathlu'r pen-blwydd hwn.

Cystadleuaeth i Bobl Ifanc Masnach Deg y Fro yn lansio i ddathlu 15 mlynedd ers i Gymru ddod yn Genedl Masnach Deg gyntaf!2024-01-24T16:05:42+00:00

Ymunwch â ni ar gyfer ein Cyfarfod Rhwydwaith mis Chwefror ar gyfer y rheini sy’n dwlu ar fwyd!

Dewch i'n cyfarfod cyntaf o'r flwyddyn ar 20 Chwefror ym Mhenarth.

Ymunwch â ni ar gyfer ein Cyfarfod Rhwydwaith mis Chwefror ar gyfer y rheini sy’n dwlu ar fwyd!2024-01-22T11:13:18+00:00

Prosiect Rhannu Bwyd yn ehangu i Sain Tathan

Mae Cynllun Rhannu Bwyd Sain Tathan yn estyniad o Brosiect Bwyd ehangach Llanilltud, dan arweiniad Partneriaeth Fwyd y Fro a oruchwylir gan dîm Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac a ddarperir mewn cydweithrediad â phartneriaid lleol, gan gynnwys Cyngor Bro Morgannwg a Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg.

Prosiect Rhannu Bwyd yn ehangu i Sain Tathan2024-01-15T10:00:42+00:00

Dinasyddion yn ymgynnull i drafod Ein Gorwelion Bwyd ym Mro Morgannwg

Ar 23 Tachwedd, ymunodd dros 60 o actifyddion, cynhyrchwyr bwyd a phartneriaid allweddol at ei gilydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Memo y Barri i drafod strategaeth a gweledigaeth ar gyfer dyfodol bwyd ym Mro Morgannwg.

Dinasyddion yn ymgynnull i drafod Ein Gorwelion Bwyd ym Mro Morgannwg2023-12-12T14:21:13+00:00