About louisedenham

This author has not yet filled in any details.
So far louisedenham has created 79 blog entries.

Codi ymwybyddiaeth o fudd-daliadau’n ymwneud â bwyd yng Nghymru!

Mae Timau Iechyd y Cyhoedd a Deieteg Lleol BIP Caerdydd a’r Fro wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth i amlygu’r Budd-daliadau’n Ymwneud â Bwyd sy’n bodoli i gefnogi teuluoedd ar incwm isel i gael mynediad at fwyd iachach.

Codi ymwybyddiaeth o fudd-daliadau’n ymwneud â bwyd yng Nghymru!2023-02-20T11:54:06+00:00

Mae Academi Arlwyo a Lletygarwch newydd yn ceisio cael mwy o weithwyr proffesiynol medrus i mewn i’r sector lletygarwch

Mae Academi Arlwyo a Lletygarwch wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau cyflawn sydd eu hangen arnoch i ddechrau eich gyrfa ym maes lletygarwch. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unigolion a hoffai archwilio llwybrau gyrfa blaen-tŷ a chefn-tŷ; ac sydd am ddod o hyd i waith yn y diwydiant cyflym ac amrywiol hwn.

Mae Academi Arlwyo a Lletygarwch newydd yn ceisio cael mwy o weithwyr proffesiynol medrus i mewn i’r sector lletygarwch2023-01-19T13:48:14+00:00

Lansio Canolfan Bwyd a Mwy Llanilltud yn llwyddiant mawr

Yn ddiweddar, bu trigolion Llanilltud Fawr a'r gymuned ehangach yn bresennol yn lansiad swyddogol y Ganolfan Bwyd a Mwy newydd, o dan Bartneriaeth Prosiect Bwyd Llanilltud Cyngor Bro Morgannwg, dan arweiniad Bwyd y Fro.

Lansio Canolfan Bwyd a Mwy Llanilltud yn llwyddiant mawr2022-10-26T15:43:40+01:00

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru ar bartneriaethau bwyd

Ddydd Llun, Gorffennaf 11eg, bu Jane Hutt, Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn cadeirio Uchwgynhadledd Costau Byw lle cyhoeddodd cyfres o ymyriadau, gan gynnwys cefnogaeth ariannol ar gyfer partneriaethau bwyd traws-sector yng Nghymru.

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru ar bartneriaethau bwyd2022-07-13T14:36:38+01:00

Y Loteri Genedlaethol yn cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect y Fro i wella mynediad at fwyd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Prosiect Mynediad at Fwyd Llanilltud Fawr wedi llwyddo i gael cyllid ar gyfer ei gynllun peilot, sydd yn creu mynediad at fwyd fforddiadwy, iach a maethlon ar gyfer llawer o gymunedau ar draws y Fro.

Y Loteri Genedlaethol yn cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect y Fro i wella mynediad at fwyd2022-06-27T10:40:14+01:00

Blas ar lwyddiant: Bro Morgannwg yn dathlu cyflawni Gwobr Efydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy

Heddiw (dydd Mercher, 15 Mehefin), cyhoeddwyd bod Bro Morgannwg wedi ennill statws Efydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy, sy’n golygu mai dyma’r ail le yn unig yng Nghymru i gael yr anrhydedd.

Blas ar lwyddiant: Bro Morgannwg yn dathlu cyflawni Gwobr Efydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy2022-06-15T14:19:08+01:00