About louisedenham

This author has not yet filled in any details.
So far louisedenham has created 65 blog entries.

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru ar bartneriaethau bwyd

Ddydd Llun, Gorffennaf 11eg, bu Jane Hutt, Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn cadeirio Uchwgynhadledd Costau Byw lle cyhoeddodd cyfres o ymyriadau, gan gynnwys cefnogaeth ariannol ar gyfer partneriaethau bwyd traws-sector yng Nghymru.

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru ar bartneriaethau bwyd2022-07-13T14:36:38+01:00

Y Loteri Genedlaethol yn cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect y Fro i wella mynediad at fwyd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Prosiect Mynediad at Fwyd Llanilltud Fawr wedi llwyddo i gael cyllid ar gyfer ei gynllun peilot, sydd yn creu mynediad at fwyd fforddiadwy, iach a maethlon ar gyfer llawer o gymunedau ar draws y Fro.

Y Loteri Genedlaethol yn cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect y Fro i wella mynediad at fwyd2022-06-27T10:40:14+01:00

Blas ar lwyddiant: Bro Morgannwg yn dathlu cyflawni Gwobr Efydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy

Heddiw (dydd Mercher, 15 Mehefin), cyhoeddwyd bod Bro Morgannwg wedi ennill statws Efydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy, sy’n golygu mai dyma’r ail le yn unig yng Nghymru i gael yr anrhydedd.

Blas ar lwyddiant: Bro Morgannwg yn dathlu cyflawni Gwobr Efydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy2022-06-15T14:19:08+01:00

Y Cinio Mawr yw eich cyfle i ddathlu cysylltiadau cymunedol a dod i adnabod eich gilydd ychydig yn well.

Diddordeb yn cymryd rhan yn #YCinioMawr eleni? Rydym yn cynnig £150 i un grŵp Lwcus yn y Fro sydd eisiau cymryd rhan yn Y Cinio Mawr fis Mehefin.

Y Cinio Mawr yw eich cyfle i ddathlu cysylltiadau cymunedol a dod i adnabod eich gilydd ychydig yn well.2022-05-03T16:26:45+01:00

Fel rhan o Ŵyl Bwyd y Fro eleni, cyflwynodd Amanda Wood, The Micro Greengrocer, weithdy cyffrous yn Ysgol Gynradd Victoria gyda disgyblion o flwyddyn 3 a 5.

2022-04-25T15:00:36+01:00

Mae cymunedau’r Fro yn datblygu’r mudiad bwyd da lleol yng Ngŵyl Bwyd y Fro

Mae cymunedau ar draws y Fro yn cymryd yr awenau eleni yn ail Ŵyl Bwyd y Fro. Trefnir yr ŵyl gan Bwyd y Fro, sy’n rhan o rwydwaith Lleoedd Bwyd Cynaliadwy – rhaglen bartneriaeth dan arweiniad y Soil Association, Food Matters a Sustain: y gynghrair ar gyfer gwell bwyd a ffermio.

Mae cymunedau’r Fro yn datblygu’r mudiad bwyd da lleol yng Ngŵyl Bwyd y Fro2022-03-15T10:22:12+00:00

Llaeth Lleol Di-Blastig y Bont-Faen!

Rhoddodd yr angen i aileoli’r fuches odro yn 2020 dipyn o her i David a Tomos Adams Llanfrynach Farm Y Bont- faen, Bro Morgannwg. Ond yn y pendraw esblygodd ar syniad newydd, ac yng nghanol stormydd triphlyg mis Chwefror, gwelwyd lansio’r ‘Milk Shed’ sef peiriant gwerthu llaeth hunan-wasanaeth sero milltir wedi ei bweru gan ynni solar.

Llaeth Lleol Di-Blastig y Bont-Faen!2022-03-10T10:22:53+00:00

Lansio Cynllun Gweithredu Bwyd Iach a Chynaliadwy y Fro!

Rydym wedi defnyddio syniadau a gyflwynwyd gan Rwydwaith Bwyd y Fro, sgyrsiau gyda dinasyddion angerddol ar draws y Fro ac arbenigedd Grŵp Llywio Bwyd y Fro er mwyn llunio cynllun gweithredu ar gyfer y mudiad bwyd da yn 2022/23.

Lansio Cynllun Gweithredu Bwyd Iach a Chynaliadwy y Fro!2022-02-15T12:40:55+00:00

Gwirfoddolwyr Fan Cadfield eisiau lledaenu llawenydd a hapusrwydd y Nadolig hwn!

Mae gwirfoddolwyr Fan Cadfield eisiau lledaenu llawenydd a hapusrwydd y Nadolig hwn trwy gefnogi teuluoedd wrth greu Basgedi Nadolig hyfryd.

Gwirfoddolwyr Fan Cadfield eisiau lledaenu llawenydd a hapusrwydd y Nadolig hwn!2021-12-15T15:41:36+00:00