Ynglŷn â Bwyd y Fro

Mae Bwyd y Fro yn bartneriaeth o unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau ymroddedig sydd yn cydweithio i ddatblygu system fwyd ffyniannus, iach yn y Fro.

Ein prif feysydd blaenoriaeth ar gyfer mudiad bwyd da ym Mro Morgannwg yw:

  1. Pryd da i bawb, bob dydd
  2. Busnesau bwyd lleol ffyniannus, sydd yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi
  3. Meddwl yn fyd-eang, bwyta’n lleol

Nodir y gwerthoedd hyn yn siarter Bwyd y Fro sydd yn rhannu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer dyfodol bwyd yn y Fro.

Gwyliwch y fideo i ganfod mwy.